De Belastingdienst heeft de belangrijkste gevolgen van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) beschreven. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met...

Privacy verklaring: Scheepsmakelaardij Goliath gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Scheepsmakelaardij Goliath deelt cliëntengegevens niet langer dan nodig is. Scheepsmakelaardij Goliath bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Scheepsmakelaardij Goliath houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen...