schip prijs lengte

Welkom bij Scheepsmakelaardij Goliath!

43 Jachtbemiddelaars in beroeps- en pleziervaartuigen

568 boten te koop. Uw boot verkopen?

Nieuws: Wet ter voorkoming van witwassen

Schip van de Week:
Chartertjalk 22.00

Chartertjalk 22.00

Vraagprijs: € 100.000

Privacy wetgeving per 250518

Geplaatst op: 29-08-2018

Privacy verklaring: Scheepsmakelaardij Goliath gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Scheepsmakelaardij Goliath deelt cliëntengegevens niet langer dan nodig is. Scheepsmakelaardij Goliath bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Scheepsmakelaardij Goliath houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden....

Wet ter voorkoming van witwassen

Geplaatst op: 20-09-2018

De Belastingdienst heeft de belangrijkste gevolgen van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) beschreven. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking...