Privacy wetgeving per 25-05-18

Privacy verklaring:

Scheepsmakelaardij Goliath gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Scheepsmakelaardij Goliath deelt cliëntengegevens niet langer dan nodig is. Scheepsmakelaardij Goliath bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Scheepsmakelaardij Goliath houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Scheepsmakelaardij Goliath vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen bemiddelings contract en/of koop/verkoop contract gesloten is. Scheepsmakelaardij Goliath informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Scheepsmakelaardij Goliath informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Scheepsmakelaardij Goliath informeert cliënten indien Scheepsmakelaardij Goliath bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Privacy verklaring

Op de vastlegging en het gebruik van gegevens is het onderstaande privacy-statement van toepassing.

Persoonsgegevens
Scheepsmakelaardij Goliath respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Scheepsmakelaardij Goliath zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website www.scheepsmakelaardijgoliath.nl gaat u ermee akkoord dat Scheepsmakelaardij Goliath deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.

U kunt ons te allen tijde verzoeken om inzage in, wijziging of verwijdering van de door u aan ons verstrekte gegevens.

Cookies
Op de website van Scheepsmakelaardij Goliat wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze gebruiken we voor analyse van het webverkeer, het onthouden van inloggegevens en het delen van schepen via twitter en/of facebook.

Verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens
Ten behoeve van onze dienstverlening legt Scheepsmakelaardij Goliath uw gegevens vast. Scheepsmakelaardij Goliath gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van haar diensten, alsmede voor activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand. De gegevens die via het contactformulier door bezoekers van onze website worden ingevuld, worden opgeslagen en per e-mail aan Scheepsmakelaardij Goliath verzonden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Dit geldt eveneens voor de gegevens die worden ingevuld bij de aanvraag voor informatie, bezichtigingen en/of zoekopdrachten.

Internetsites van derden
Dit Privacy en cookie statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Dat van schepen wordt gedeeld met andre botensites van derden, hierbij worden echter nooit clientgegevens gedeeld.